2012 – Jubileusz 100-lecia szkoły

2012 – Jubileusz 100-lecia szkoły, 40-lecia nadania szkole imienia Jana Amosa Komeńskiego, 420 rocznica urodzin patrona• Program działań z okazji stulecia szkoły w roku szkolnym 2011/2012:
– Jan Amos Komeński. Życie i działalność. Lekcje biblioteczne dla klas I.
– Jubileuszowy Bal Nauczycieli
– Przeprowadzenie konkursów plastycznych na: portret patrona szkoły, cztery budynki szkoły, pocztówkę i plakat promujący stulecie szkoły oraz konkursu na prezentację multimedialną o szkole. Wystawa prac konkursowych w auli i na korytarzach. 4. Spotkania dla uczniów ZSE w auli. W programie: Gawęda o szkole dr Stanisława Jędrasia i promocja monografii Szkoły oraz prezentacja wiersza „Mojej Szkole – w jej setne urodziny” przez jego autorkę Krystynę Kermel
– Organizacja wystaw w galerii biblioteki szkolnej: „Jan Amos Komeński – patron szkoły”, „Ekonomik w kronikach”
– Koncert w wykonaniu uczniów ZSE w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie „100 twarzy Ekonomika”
– Publikacje: Jędraś Stanisław: „Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego 1912 – 2012.”, Kermel Krystyna: „Na serdecznej strunie pamięci”, Głos Ekonomika
– Witraże na kalce: w oknie na półpiętrze portret J. A. Komeńskiego, w oknie galerii budynek szkoły
– Promocja wierszy o nauczycielach
– Informacje o obchodach jubileuszu na stronie internetowej Szkoły

• Program głównych uroczystości jubileuszowych
– 21 września 2012 – uroczysta Rada Pedagogiczna
 Sesja popularno-naukowa dotycząca historii szkoły oraz jej Patrona
 Otwarcie w salach lekcyjnych wystaw uświetniających uroczystości
– 22 września 2012 – Dzień Absolwenta
 9.00 – uroczysta msza św. w leszczyńskiej Kolegiacie
 11.00 – uroczystości jubileuszowe w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie
 13.00 – 16.00 – zwiedzanie szkoły i wystaw okolicznościowych
 16.00 – zjazd absolwentów – spotkanie towarzyskie w namiotach na boisku szkolnym

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ep-uQvrqT0I
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bC0FuAjR4Q0

Inne posty

Skip to content