W piątek 31.03.2017 r. w ramach Programu „INNY” mieliśmy przyjemność gościć dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Grupa STONEWALL” z Poznania i Stowarzyszenie „MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA” z Warszawy. Oba stowarzyszenia zajmują się pomocą i wsparciem społeczności LGBT i ich rodzin, prowadzą liczne działania na rzecz mniejszości seksualnych, a także aktywnie włączają się w działalność charytatywnąi edukacyjną. Ich przedstawiciele: Ania, Agnieszka i Hubert omówili na czym polega ich praca w stowarzyszeniach, czym jest tożsamość i orientacja seksualna, jak wygląda sytuacja prawna osób nieheteronormatywnych w Polsce, z jakimi problemami muszą się mierzyć oraz z jakich sukcesów mogą być dumni. Odpowiadali także na pojawiające się pytania zadane publicznie i indywidualnie przez uczniów i nauczycieli.
Bardzo dziękujemy gościom oraz zaproszonym klasom: I ja, I h, II a, II c, IIIa, III ja, III jb, III t, III la

A. Kozłowska
I. Stachowiak
A. Bortel

Inne posty

Skip to content