Mobilność nauczycieli

W ramach projektu Erasmus+ pt. „Mobilność nauczycieli – rozwój – przyszłość” 16 pracowników szkoły – przedstawiciele kadry zarządzającej, nauczyciele języka angielskiego, historii, geografii, wychowania fizycznego i przedmiotów zawodowych ekonomicznych i logistycznych, psycholog oraz pracownik sekretariatu i biblioteki wzięło udział w zagranicznych kursach, gdzie doskonalili swoje kompetencje społeczne, językowe, metodyczne i IT, Kursy odbyły się w wielu krajach europejskich: we Włoszech, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Chorwacji, na Malcie, na Węgrzech i Cyprze.
Nauczyciele i pracownicy szkoły wyjeżdżający na szkolenia zagraniczne stali się przykładami dla uczniów, że podejmować wyzwania, uczyć się języków, doskonalić zawodowo można w każdym wieku.

Koordynatorki projektu:
Hanna Wolna i Anna Borowiak

Inne posty

Skip to content