Projekt „Pamiętajmy…”

Projekt „Pamiętajmy…” realizowany był w naszej szkole w marcu i kwietniu. W ramach projektu odbyły się lekcje dotyczące genezy Holocaustu oraz zajęcia tworzenia Żonkili (symbolu powstania w getcie warszawskim).
Odbyła się również sesja popularnonaukowa „Żydzi w Lesznie – pamięć i niepamięć”, podczas której młodzież obejrzała film „Napis – stan pamięci, stan niepamięci” oraz wzięła udział w spotkaniu z twórcami filmu (Rafał Kotomski, Robert Robaczyński, Patrycja Paprota, Dariusz Czwojdrak). Podczas sesji wykład o cmentarzach żydowskich wygłosiła pani Monika Nestorowicz, pracownik Muzeum Getta Warszawskiego. Została również przeprowadzona szkolna debata oksfordzka nt. “Polacy są antysemitami”, do której przygotowali się uczniowie z klas 2 i 3 pod opieką Agnieszki Kochańskiej i Roberta Robaczyńskiego.

Koordynatorzy projektu
Agnieszka Wojtkowiak-Kochańska
Alicja Bortel

Inne posty

Skip to content