Sprawni – niepełnosprawni

„Nie mamy możliwości wszystkim czynienia dobra, ale mamy możliwość, by nikomu nie czynić zła” Pod takim hasłem oficjalnie rozpoczął się Program „INNY”, który podejmuje tematykę tolerancji. Od początku marca w ośmiu klasach (3a, 3b, 3c, 3h, 3 ja, 3 jb, 3t i 4 t) prowadzimy działania zmierzające do budowania świadomości młodych ludzi w zakresie praw człowieka, stereotypów, uprzedzeń, mechanizmów dyskryminacji. Żeby otworzyć się na drugiego człowieka, szanować jego zdanie, postawę i zachowanie należy samemu wpierw odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Niechęć i uprzedzenia często wynikają ze strachu i niewiedzy. Dlatego głównym celem tego programu jest uzupełnianie wiadomości i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu różnych mniejszości. Do programu przystąpiły też inne szkoły: III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie oraz Zespół Szkół nr 4 w Lesznie.
Nasza szkoła w tym roku podjęła tematykę tolerancji niepełnosprawności dlatego w poniedziałek 26 marca zaprezentowaliśmy apel pt: „Sprawni – niepełnosprawni”.
W spotkaniu wzięli udział nasi uczniowie uczestniczący
w programie oraz uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie
i z Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie.
Prócz podstawowej wiedzy w zakresie niepełnosprawności, przygotowaliśmy filmiki pokazujące postawy społeczeństwa względem osób niepełnosprawnych, relacje z naszych działań wolontariackich w Niepublicznej Szkole Totus Tuus
w Lesznie oraz sytuację rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi.
Pokazaliśmy też savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych i wysłuchaliśmy historii Sandry Szeląg z klasy 3 a, która zdecydowała się opowiedzieć, jak jej niepełnosprawność (obustronny niedosłuch) wpłynęła na jej życie
i jak sobie z nią radzi.
Mamy nadzieję, że to spotkanie pokazało, że warto wykazać się większą wrażliwością i refleksją
To tylko strach przed nieznanym nas ogranicza, zgodnie z tym co napisał Scott Hamilton „Jedyną niepełnosprawnością w życiu jest złe nastawienie
Bardzo dziękujemy!!!!!!!
SANDRZE SZKLARSKIEJ (kl. I c),
AGACIE KONIECZNEJ (I g), WIKTORII NOWAK (I g),
SANDRZE SAMOL (kl. II ja),
ALEKSANDRZE DĄBKOWSKIEJ (II ja), DARII KIELICH (kl. II ja),
DARII KRZYSZTOFIK (kl. III b), AMANDZIE KASPERSKIEJ (III b),
DOMINICE SZPUREK (III b), MARTYNIE DOBROWOLSKIEJ (III b),
SANDRZE SZELĄG (kl. III a).

Agnieszka Kozłowska

Inne posty

Skip to content