Pedagog dla rodziców

Godziny pracy pedagogów szkolnych:

Mariola Rochmankowska

mariola.rochmankowska@zse.leszno.pl

Opieka nad klasami II i IV

Poniedziałek              8.15 – 11.15  

Wtorek                      8.45  – 11.15

Środa                          8.15 – 14.00  

Czwartek                   8.15 – 13.15  

Piątek                         8.15 – 13.00 

                    

Kamila Sobkowiak

kamila.sobkowiak@zse.leszno.pl

Opieka nad klasami I i III

Poniedziałek             8.45 – 12.15

Wtorek                      9.00 – 14.00                             

Środa                         8.45 – 14.00         

Czwartek                   8.45 – 13.15

Piątek                         8.45 – 9.45       10.30 – 12.15          

Okres dorastania, to jeden z trudniejszych etapów życia zarówno dla młodego człowieka, jak i towarzyszących mu dorosłych: rodziców, nauczycieli, opiekunów. Okres dorastania przypada na wiek od 11 do 18 lat. To czas, gdy młody człowiek „jedną nogą” zanurzony jest jeszcze w dzieciństwie a drugą sięga progów dorosłości. Taka pozycja nie jest wygodna, niesie ze sobą wiele problemów, sprzecznych dążeń.
Młodzi ludzie przeżywają wiele konfliktów:
– konflikt między potrzebą samodzielności, a ograniczeniami narzucanymi przez rodziców,
– konflikt między potrzebą samodzielności , a lękiem przed odpowiedzialnością,
– konflikt między dążeniem do niezależności, a potrzebą oparcia (silną jeszcze z uwagi na brak wielu kompetencji i doświadczeń),
– konflikt między przywiązaniem do rodziców, a rozbudzonym krytycyzmem w myśleniu,
– konflikt między wizjami idealnymi, a realnym obrazem świata, ludzi i siebie samego.
Jeśli chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, poznając specyfikę okresu rozwojowego, w którym się znajduje – zapraszamy!
Pełnimy również dyżury w trakcie zebrań z rodzicami i konsultacji.

Gabinety pedagogów znajdują się na drugim piętrze – sala 208 A i B
Zachęcamy także rodziców do kontaktu poprzez e-mail.

Pomoc dla rodzica:

Ważne linki i telefony:

https://www.saferinternet.pl/
Rzecznik praw dziecka
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesznie
Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Lesznie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Biuro ds. Uzależnień
⇒  Monar
„Alternatywa” – Młodzieżowe Centrum Profilaktyki
http://helpline.org.pl/
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Telefon dla rodziców i nauczycieli ws bezpieczeństwa dzieci: 

strona internetowa: https://800100100.pl/
e-mail: pomoc@800100100.pl

Bezpłatny telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
 http://www.116111.pl/

⇒  Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

Skip to content