Członkowie rady

Skład Prezydium Rady Rodziców (2022/2023):
1. Mariusz Zieliński – przewodniczący (4lb)
2. Agnieszka Głaz (3ja)
3. Grzegorz Tomkowiak (1a)
4. Biała Monika (1h)
5. Wojtyna Tomasz (2g)

Skip to content