Dokumenty – dla uczniów

WNIOSKI O DUPLIKATY:

  1. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji
  2. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa-dyplomu

Szkoła wydaje duplikaty świadectw ukończenia szkoły.
Duplikat świadectwa maturalnego wydawany jest:

  • do roku 2005 przez szkołę
  • od roku 2006 przez OKE w Poznaniu

mLEGITYMACJE:

  1. Regulamin-mLegitymacje
  2. Wniosek o wydanie mLegitymacji
  3. Wniosek o unieważnienie mLegitymacji
  4. Wniosek o wydanie nowego kodu mLegitymacji

Wnioski na wydanie mLegitymacji lub nowego kodu należy składać w sekretariacie szkoły. Kody do zainstalowania mLegitymacji będą wydawane w pierwszy dzień następnego miesiąca po uprzednim złożeniu wniosku.

Skip to content