Drzwi otwarte

DRZWI OTWARTE

 23 marca 2024
godz. 9:00 – spotkanie w auli szkolnej

Zespół Szkól Ekonomicznych
im. Jana Amosa Komeńskiego
ul. Poniatowskiego 2
64-100 Leszno
tel. 0-65/529-24-07
sekretariat@zse.leszno.pl

 

Zapraszamy na stronę naboru: https://nabor.pcss.pl/leszno/

 

TECHNIKUM NR 1

5-letni cykl kształcenia po szkole podstawowej – zawody:

  • technik ekonomista
  • technik rachunkowości
  • technik handlowiec
  • technik logistyk
  • technik hotelarstwa
  • technik organizacji turystyki
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik eksploatacji portów i terminali

Szkoła umożliwia uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (po ukończeniu 5 klasy technikum) oraz uzyskanie dyplomu zawodowego po ukończeniu 5 klasy.

Skip to content