Zasady rekrutacji

Informacje:

Kandydat do ZSE w Lesznie składa:

   ⇒ Wniosek o przyjęcie do szkoły w naborze uzupełniającym

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły zawierający kwestionariusz osobowy na gotowym formularzu dostępnym na stronie naboru elektronicznego ⇒ https://nabor.pcss.pl/leszno/
  • Fotografię legitymacyjną 2szt. (każda fotografia podpisana: imię i nazwisko kandydata)
  • Lista zgód RODO ⇒ pobierz zgodę
  • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki (skierowanie wydawane w sekretariacie), tylko dla profilu:
    – technik hotelarstwa
    – technik żywienia i usług gastronomicznych

Instrukcja rekrutacji:

Harmonogram rekrutacji:

W roku szkolnym 2023/2024 otworzymy 11 oddziałów:
– techniki ekonomista – 62 ucz. – 2 oddz. (1a, 1b)
– technik logistyk – 62 ucz. – 2 oddz. (1la, 1lb)
– technik rachunkowości – 62 ucz. – 2 oddz. (1ra, 1rb)
– technik handlowiec – 32 ucz. – 1 oddz. (1g)
– technik organizacji turystyki – 32 ucz. – 1 oddz. (1t)
– technik hotelarstwa – 32 ucz. – 1 oddz. (1h)
– technik żywienia i usług gastronomicznych – 32 ucz. – 1 oddz. (1j)
– technik eksploatacji portów i terminali – 32 ucz. – 1 oddz. (1e)

Regulaminy rekrutacji:

Skip to content