Klasy i wychowawcy

KLASY I:
1a – t. ekonomista – p. Anna Hałas
1r – t. rachunkowości – p. Marlena Kościuch
1la – t. logistyk – p. Katarzyna Misiak
1lb – t. logistyk – p. Robert Klimkowski
1j – t. żywienia i usług gastronomicznych – p. Anna Machowska
1g – t. handlowiec – p. Michał Walkowiak
1he – t. hotelarstwa/t. eksploatacji portów i terminali – p. Przemysław Grypczyński
1t – t. obsługi turystycznej – p. Hanna Wolna

KLASY II:
2a – t. ekonomista – p. Karolina Szymankiewicz
2r – t. rachunkowości – p. Agnieszka Płóciniczak
2la – t. logistyk – p. Anna Kapała
2lb – t. logistyk – p. Marzena Szpurek – Robaczyńska
2ja – t. żywienia i usług gastronomicznych – p. Dominika Grycz – Dutkowska
2g – t. handlowiec – p. Izabela Duszyńska
2h – t. hotelarstwa – p. Alicja Marcinkowska
2t – t. obsługi turystycznej – p. Monika Pindel

KLASY III (p):
3ap – t. ekonomista – p. Małgorzata Dembińska
3bp – t. ekonomista – p. Leszek Wróbel
3rp – t. rachunkowości – p. Magdalena Stankowiak
3lap – t. logistyk – p. Lidia Grzechowiak
3lbp – t. logistyk – p. Marcin Niedzielski
3gjp – t. handlowiec/t. żywienia i usług gastronomicznych – p. Karol Solnicki
3hp – t. hotelarstwa – p. Beata Kokot
3tp – t. obsługi turystycznej – p. Aleksandra Górska

KLASY III:
3a – t. ekonomista – p. Anna Borowiak
3b – t. ekonomista – p. Martyna Norek-Mania
3r – t. rachunkowości – p. Agnieszka Rusin
3la – t. logistyk – p. Michał Drozdowski
3lb – t. logistyk – p. Krystyna Pietrowska
3ja – t. żywienia i usług gastronomicznych – p. Agnieszka Kozłowska
3g – t. handlowiec – p. Magdalena Hoska
3h – t. hotelarstwa – p. Ilona Osińska
3t – t. obsługi turystycznej – p. Magdalena Adamczak

KLASY IV:
4a – t. ekonomista – p. Agnieszka Wojtkowiak-Kochańska
4b – t. ekonomista – p. Ewa Antkowiak
4c – t. ekonomista – p. Małgorzata Grabska
4gj – t. handlowiec/t. żywienia i usług gastronomicznych – p. Łukasz Chmielewski
4la – t. logistyk – p. Agnieszka Hajndrych
4lb – t. logistyk – p. Małgorzata Barańska
4h – t. hotelarstwa – p. Ilona Roś
4t – t. obsługi turystycznej – p. Lilianna Zimniak
4ja – t. żywienia i usług gastronomicznych – p. Paulina Kluczyk

Skip to content