Klasy i wychowawcy

KLASY I:
1a – t. ekonomista – p. Justyna Groblewicz
1r – t. rachunkowości – p. Monika Politańska
1la – t. logistyk – p. Ewa Antkowiak
1lb – t. logistyk – p. Małgorzata Barańska
1j – t. żywienia i usług gastronomicznych – p. Paulina Kluczyk
1g – t. handlowiec – p. Monika Raczkowska
1h – t. hotelarstwa – p. Katarzyna Dworczak
1e – t. eksploatacji portów i terminali – p. Łukasz Chmielewski
1t – t. organizacji turystyki – p. Sylwia Kowalska-Mandat

KLASY II:
2a – t. ekonomista – p. Anna Hałas
2r – t. rachunkowości – p. Marlena Kościuch
2la – t. logistyk – p. Katarzyna Misiak
2lb – t. logistyk – p. Robert Klimkowski
2j – t. żywienia i usług gastronomicznych – p. Anna Machowska
2g – t. handlowiec – p. Michał Walkowiak
2he – t. hotelarstwa/t. eksploatacji portów i terminali – p. Przemysław Grypczyński
2t – t. organizacji turystyki – p. Hanna Wolna

KLASY III:
3a – t. ekonomista – p. Karolina Szymankiewicz
3r – t. rachunkowości – p. Agnieszka Płóciniczak
3la – t. logistyk – p. Anna Kapała
3lb – t. logistyk – p. Marzena Szpurek – Robaczyńska
3j – t. żywienia i usług gastronomicznych – p. Dominika Grycz
3g – t. handlowiec – p. Romana Woźna
3h – t. hotelarstwa – p. Donata Nowacka
3t – t. organizacji turystyki – p. Monika Pindel

KLASY IV (p):
4ap – t. ekonomista – p. Małgorzata Dembińska
4bp – t. ekonomista – p. Leszek Wróbel
4rp – t. rachunkowości – p. Magdalena Stankowiak
4lap – t. logistyk – p. Lidia Grzechowiak
4lbp – t. logistyk – p. Marcin Niedzielski
4gjp – t. handlowiec/t. żywienia i usług gastronomicznych – p. Karol Solnicki
4hp – t. hotelarstwa – p. Beata Kokot
4tp – t. organizacji turystyki – p. Aleksandra Górska

KLASY IV:
4a – t. ekonomista – p. Anna Borowiak
4b – t. ekonomista – p. Martyna Norek-Mania
4r – t. rachunkowości – p. Ilona Roś
4la – t. logistyk – p. Michał Drozdowski
4lb – t. logistyk – p. Krystyna Pietrowska
4ja – t. żywienia i usług gastronomicznych – p. Lilianna Zimniak
4g – t. handlowiec – p. Magdalena Hoska
4h – t. hotelarstwa – p. Ilona Osińska
4t – t. organizacji turystyki – p. Magdalena Adamczak

Skip to content