Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę na temat:
– księgowości
– prowadzenia własnej firmy
– wypełniania wszystkich dokumentów finansowych
– obsługi programów księgowych, kadrowych, płacowych i magazynowych
– umiejętności przeprowadzania rozliczeń finansowych z budżetem, urzędem skarbowym, ZUS-em, bankami
– prowadzenia korespondencji w sprawach finansowych i handlowych
– sporządzania planów działania firmy

Praktyka zawodowa – w kraju lub za granicą

Absolwenci mogą podjąć pracę:
– w urzędach administracji publicznej
– w przedsiębiorstwie
– w Zus-ie, Urzędzie Skarbowym
– w biurze rachunkowym
– na własny rachunek (firma)
– w banku

Skip to content