Technik eksploatacji portów i terminali

Uczniowie zdobywają wiedzę na temat:
1. w zakresie kwalifikacji „Obsługa podróżnych w portach i terminalach”
– organizowania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach,
– wykonywania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach,
– wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach,
– rozliczania usług w portach i terminalach.
2. w zakresie kwalifikacji „Obsługa ładunków w portach i terminalach”
– organizowania prac związanych z obsługą ładunków w portach i terminalach,
– prowadzenia dokumentacji dotyczącej obsługi ładunków w portach i terminalach,
– organizowania prac związanych z obsługą środków transportu bliskiego w portach i terminalach,
– stosowania oprogramowania z zakresu eksploatacji środków transportu bliskiego i nadzoru nad środkami transportu bliskiego,
– stosowania oprogramowania umożliwiającego wspomaganie obsługi ładunków w portach i terminalach,
– prowadzenia rozliczeń z kontrahentami.

Absolwenci mogą podjąć pracę:
– w portach morskich
– w działach przedsiębiorstw transportowo – spedycyjnych
– w portach lotniczych (stanowiska odprawy pasażerskiej, obsługa bagażowa, stewradessa/steward)
– w portach kolejowych
– w agencjach obsługi portów
– w portach żeglugi śródlądowej
– w działach obsługi rzecznej

Praktyka zawodowa – w kraju i za granicą

Skip to content