Technik handlowiec

Uczniowie zdobywają wiedzę między innymi o:
– organizowaniu działalności własnej firmy handlowej
– funkcjonowaniu rynku
– potrzebach konsumentów
– działaniach marketingowych i reklamowych
– obsłudze użytkowych programów komputerowych
– prowadzeniu negocjacji handlowych
– sporządzaniu pism związanych z działalnością handlową
– wypełnianiu dokumentów związanych z obrotem towarowym
– prowadzeniu rozliczeń z instytucjami finansowymi, ubezpieczeniowymi oraz z innymi podmiotami z tytułu podatków
– stosowaniu różnych form i technik sprzedaży hurtowej i detalicznej

Praktyka zawodowa – w kraju lub za granicą

Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy jako:
– kierownik magazynu
– kasjer w firmie handlowej
– doradca marketingowy
– specjalista ds. reklamy
– szef własnej firmy
– przedstawiciel handlowy

Skip to content