Technik logistyk

Uczniowie zdobywają wiedzę między innymi o:
– zarządzaniu zapasami i przestrzenią magazynową
– organizacji łańcucha dostaw transportowych różnych towarów
– organizowaniu usługi i dobieraniu odpowiednich do zadania środków transportu
– organizowaniu przewozów osób w komunikacji publicznej
– zarządzaniu zapasami i gospodarką magazynową
– planowaniu zaopatrzenia materiałowego danej firmy
– dobieraniu opakowania i przygotowywania towaru do wysyłki
– przygotowywaniu ofert cenowych na usługi logistyczne oraz prowadzeniu negocjacji i rozliczeń z klientami

Praktyka zawodowa – w kraju lub za granicą

Absolwenci mogą podjąć pracę w takich miejscach jak:
– działy logistyczne w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, transportowo-spedycyjnych
– w komunikacji miejskiej
– w dużych magazynach
– w portach lotniczych

Skip to content