Technik organizacji turystyki

Uczniowie zdobywają wiedzę między innymi o:
– planowaniu i organizacji imprez turystycznych
– dobieraniu atrakcji do imprez turystycznych
– przygotowaniu oferty usług turystycznych
– organizowaniu imprez krajowych i zagranicznych
– posługiwaniu się mapami geograficznymi, turystycznymi, planami miast
– współpracy z kontrahentami biura podróży
– obsłudze klienta biura podróży
– udzielaniu informacji turystycznej
– kalkulowaniu i rozliczaniu imprez turystycznych zgodnie z zasadami rachunkowości
– postępowaniu zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu

Praktyka zawodowa – w kraju lub za granicą

Absolwenci mogą podjąć pracę w takich miejscach jak:
– biura podróży
– punkty informacji turystycznej
– działy promocji w urzędach miasta i gmin
– agencje turystyczne
– domy wczasowe
– własne biurowo podróży
– hotele, pensjonaty turystyczne
– organy administracji

Skip to content