Technik rachunkowości

Uczniowie zdobywają wiedzę na temat:
– kontrolowania i kwalifikowania dowodów do księgowania
– obsługi i zastosowania oprogramowania księgowego do ewidencji operacji gospodarczych
– sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzania analizy i oceny finansowej
– sporządzania dokumentacji pracowniczej i rozliczania wynagrodzenia
– sporządzania ewidencji i deklaracji podatkowych oraz dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS
– obsługa programu „Płatnik”

Praktyka zawodowa – w kraju lub za granicą

Absolwenci mogą podjąć pracę w takich miejscach jak:
– w urzędach administracji publicznej
– w przedsiębiorstwie
– w Zus-ie, Urzędzie Skarbowym
– w biurze rachunkowym
– na własny rachunek (firma)
– w banku

Skip to content