Technik żywienia i usług gastronomicznych

Uczniowie zdobywają:
– wiadomości i umiejętności związane z przygotowaniem różnego rodzaju potraw i napojów
– wiedzę na temat organizacji i obsługi konsumentów i ustalania asortymentu potraw
– prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń w produkcji gastronomiczne
– obsługi przyjęć, imprez organizowanych w zakładach gastronomicznych

Praktyka zawodowa – w kraju lub za granicą

Absolwenci mogą podjąć pracę w:
– obiektach żywienia zbiorowego: szpitale, szkoły, przedszkola, restauracje, stołówki
– instytucjach zajmujących się obrotem żywności np. usługi kateringowe
– instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności np. zakładach cateringowych, hotelarskich agroturystycznych

Skip to content