Sukces naszej uczennicy w Wielkopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej

Dnia 15.03.2018 r. wzorem lat ubiegłych w ZST w Lesznie odbyła się kolejna edycja Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej – etap powiatowy, organizowana przez UM w Lesznie pod przewodnictwem Miejskiego Rzecznika Konsumentów P. A. Pietrzykowskiego. W olimpiadzie rywalizowały wszystkie szkoły ponadgimnazjalne miasta Leszna.
Reprezentanci Ekonomika po raz kolejny wykazali się ogromną wiedzą dotyczącą szeroko pojętych praw konsumenta.
Aż trzy osoby (na 6 miejsc nagradzanych) stanęły na podium.
I tak:
– uczennica Małgorzata Kubiak z kl. 3 la zajęła I miejsce i będzie reprezentowała nasze miasto i szkołę w etapie wojewódzkim olimpiady w dniu 11.04.2018 r. w Poznaniu,
– uczniowie Konrad Danek z kl. 3 la i Bartłomiej Urbanowski z kl. 2 la zdobywając tę samą liczbę punktów zajęli 6 miejsce.
Cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez UM Leszno wręczał Prezydent Miasta Leszna Pan Ł. Borowiak w asyście komisji konkursowej.

Gratulujemy zwycięzcom !

Opiekun grupy
J. Nowak

Inne posty

Skip to content