Franciszek Rajewski dyrektorem szkoły w latach 1964 – 1972

W 1964 roku dyrektorem szkoły został mgr Franciszek Rajewski i funkcję tą pełnił do 1972 roku.

29 stycznia 1971 - grono nauczycielskie29 stycznia 1971 r. – grono nauczycielskie

Rada Pedagogiczna 1972 Pożegnanie Dyrektora Franciszka Rajewskiego 1972 rok – grono nauczycielskie

• Szkoła liczyła blisko 1000 uczniów. Zajęcia odbywały się na dwie zmiany
• Od 1964 – drugim wicedyrektorem został nauczyciel ekonomii Marian Drótkowski (do 1973 r.)
Zastępca Dyrektora Marian Drótkowski 1964-1971
• W 1964 r. powstał w szkole szczep harcerski ( w 1966 r. otrzymał sztandar). Systematyczną pracę rozpoczął też samorząd szkolny

Szczep harcerski im. Ludowego Wojska Polskiego 1965
Szczep harcerski im. Ludowego Wojska Polskiego

• 1967 – rozpoczęło działalność 4-letnie Liceum Ekonomiczne (5-letnie Technikum Ekonomiczne stało się szkołą wygasającą)
Lekcja towaroznawstwa z profesorem Uciechowskim
Lekcja towaroznawstwa z profesorem S. Uciechowskim

Inne posty

Skip to content