Jubileusz 80-lecia szkoły w 1992 roku

1992 – Jubileusz 80-lecia szkoły, 20-lecia nadania szkole imienia Jana Amosa Komeńskiego, 400 rocznica urodzin patrona szkoły.
• Program działań z okazji jubileuszu szkoły w roku szkolnym 1991/1992:
– Odczyt o J.A. Komeńskim wygłoszony przez dr Steinera z Uniwersytetu w Pradze dla młodzieży Szkoły
– Wystawa poświęcona J.A. Komeńskiemu zorganizowana w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i później w Zespole Szkół Ekonomicznych
– Opracowanie przez nauczycieli bibliotekarzy ZSE bibliografii poświęconej Komeńskiemu
– Konkurs na okolicznościową plakietkę i exlibris
– Dla uczniów ZSE projekcja filmu o J.A.Komeńskim udostępnionego przez konsulat Czechosłowacji
– Wydano publikację Jędraś S.:” Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie im. Jana Amosa Komeńskiego 1912-1992”
• Program głównych uroczystości jubileuszowych:
– 11 kwietnia 1992 – uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej oraz Prezydium Rady Rodziców
– 13 kwietnia 1992 – uroczysta akademia z udziałem młodzieży, nauczycieli i zaproszonych gości w hali Trapez
– 14 kwietnia 1992 – sesja popularno – naukowa młodzieży poświęcona Komeńskiemu
– 15 kwietnia 1992 – „Tryptyk z Komeńskiego” – spektakl Teatru Szkolnego reżyserowany przez Z. Smoluchowskiego
– 30 maja 1992 – zjazd absolwentów z roku 1972

 

Inne posty

Skip to content