31 maja 2022 – Światowy Dzień bez Tytoniu

W 1987 r. państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia ustanowiły Światowy Dzień Bez Tytoniu, aby zwrócić uwagę świata na epidemię palenia tytoniu oraz powodowane przez nią zgony i choroby. W 1988 roku uchwalono rezolucję WHA42.19 wzywającą do obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu co roku 31 maja.
Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu mają na celu poinformowanie opinii publicznej o niebezpieczeństwach związanych z używaniem tytoniu, praktykach biznesowych firm tytoniowych, o tym, co WHO robi, aby zwalczać epidemię tytoniu oraz o tym, co ludzie na całym świecie mogą zrobić, aby domagać się prawa do zdrowia i zdrowego życia i do ochrony przyszłych pokoleń.
W 2022 roku obchody koncentrują się wokół konsekwencji palenia tytoniu oraz jego produkcji dla środowiska, a ich hasłem przewodnim będzie: „Zatruwając naszą planetę”.

Najważniejsze założenia obchodów:
1. Tytoń szkodzi środowisku.
Uprawa, produkcja i użytkowanie tytoniu zatruwa naszą wodę, glebę, plaże i ulice miast chemikaliami, toksycznymi odpadami, niedopałkami papierosów, w tym mikroplastikami i odpadami z e-papierosów. Nie daj się nabrać na próby przemysłu tytoniowego, mające na celu odwrócenie uwagi od spowodowanych przez nie szkód środowiskowych poprzez darowizny na rzecz inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju i raportowanie o „standardach” środowiskowych, które często sami sobie wyznaczają.

2. Spraw, aby przemysł tytoniowy posprzątał swój bałagan.
Przemysł tytoniowy zarabia na niszczeniu środowiska. Powinien być za to pociągnięty do odpowiedzialności, a także powinien płacić za odpady i szkody, w tym koszty zbierania tych odpadów.

3. Rzuć palenie, aby ocalić naszą planetę.
Każdy wypalony papieros lub zużyty wyrób tytoniowy marnuje cenne zasoby, od których zależy nasza egzystencja. Rzuć tytoń dla swojego zdrowia i zdrowia naszej planety. Dym tytoniowy przyczynia się do wyższego poziomu zanieczyszczenia powietrza i zawiera trzy rodzaje gazów cieplarnianych.

4. Pomóż hodowcom tytoniu przejść na zrównoważone uprawy.
Rządy i decydenci powinni wspierać hodowców tytoniu w przejściu na alternatywne, bardziej zrównoważone źródła utrzymania w celu zmniejszenia wpływu uprawy, suszenia i produkcji tytoniu na środowisko, przy jednoczesnym dalszym wdrażaniu środków kontroli tytoniu.

Pedagodzy szkolni

Inne posty

Skip to content