Konkurs ekologiczny „Moja ziemia”

Przyroda nie zna
nagrody ni kary,
zna tylko konsekwencje
R.Ingersoll

22 kwietnia 2022 roku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji został zorganizowany przez panią Monikę Raczkowską, Annę Machowską, oraz pana Michała Drozdowskiego polsko – angielski konkurs ekologiczny. Rywalizacja odbyła się pomiędzy dwoma klasami 3rp oraz 3la. Do konkursu zgłosiło się ośmioro uczniów. Ich zadaniem było rozwiązanie testu w języku angielskim. Test ten był sprawdzianem nie tylko wiedzy ekologicznej, ale dużej umiejętności językowej. Celem konkursu było także umożliwienie ukształtowania wrażliwości ekologicznej, wytworzenia przekonania, że przyroda jest wartością wspólną i jej stan zależy od każdego z nas. Uczestnictwo pozwoliło uczniom na aktywne współuczestniczenie w ochronie środowiska oraz zwróciło uwagę na problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu, ponieważ zaczynając od siebie i najbliższego otoczenia każdy ma wpływ na poprawę sytuacji naszej planety. Nie trzeba też rewolucji i radykalnych zmian, wystarczą drobne kroczki np. zakręcanie wody, gaszenie światła czy korzystanie z bawełnianych toreb.
W konkursie wytypowane zostały dwa najlepsze miejsca dla uczniów, którzy prawie bezbłędnie rozwiązali test oraz wyróżnienia dla pozostałych uczestników, którym przyznano podobne punkty.
Pierwsze miejsce: Mikołaj Kołacz z klasy 3la
Drugie miejsce: Mateusz Pindara z klasy 3la
Wyróżnienia otrzymali:
Pryfer Maja – 3rp
Jańczak Marta – 3rp
Lutowicz Julia – 3rp
Sieracki Kacper – 3rp
Wróbel Hubert – 3la
Marciniak Jakub – 3la
Wszyscy wykazali się dużą wiedzą z dziedziny ekologii, ale także byli perfekcyjnie przygotowani językowo przez naszych nauczycieli anglistów.
Gratulujemy!

Monika Raczkowska
Anna Machowska
Michał Drozdowski

Inne posty

Skip to content