Kontenery Kultury w Lesznie – konsultacje

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ZSE – Sebastian Wasielewski i Kornel Paterek, uczestniczyli w konsultacjach dotyczących przyjętego przez władze miasta Leszna Miejskiego Programu dla młodzieży pod nazwą „Kontenery Kultury”. Celem tego programu jest m.in. zaspokojenie potrzeb młodzieży w sferze spędzania wolnego czasu w bezpiecznym i przyjemnym miejscu oraz rozwój zainteresowań młodzieży. Przewidziano już lokalizację obiektu (w okolicach wiaduktu) oraz formy działalności, np. warsztaty artystyczne, taneczne, kulinarne, projekcje filmów, koncerty, plaża w mieście. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zapoznania się z tą ciekawą propozycją dla młodzieży oraz włączenia się w dyskusję na temat programu.

Opiekunki SU

Inne posty

Skip to content