Leszczyńskie Laury Oświaty dla uczniów ekonomika

20 czerwca 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury wręczono Leszczyńskie Laury Oświaty – nagrody za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia na olimpiadach przedmiotowych. Leszczyńskie Laury Oświaty to specjalne wyróżnienia, którymi samorząd nagradza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich odnoszących sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W tym roku laury przyznano po raz ósmy i otrzymało je 27 uczniów, w tym 8 z naszej szkoły:
1. Konrad Danek
2. Weronika Poczekaj
3. Katarzyna Łuczak
4. Sylwia Dąbkowska
5. Dominika Cwojdzińska
6. Wiktoria Lisiak
7. Hubert Grzegorczyk
8. Dominika Kasperska
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Hanna Kucharska

Inne posty

Skip to content