Nasi uczniowie na obradach Sejmiku

7 czerwca 2017 roku dwóch członków naszego klubu, Sebastian Wasielewski i Kamil Wawrzyniak, reprezentowało Leszno podczas obrad I Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Miasto może być dumne, gdyż nasz projekt w formie prezentacji został wyróżniony mimo, iż nie przyznawano nagród. Kamil i Sebastian, jako jedyni zostali przedstawieni na forum marszałkowi i radnym, a prezentacja wyświetlona na sali obrad. Szczególne uznanie zyskał pomysł „reverse vending”, którym również interesował się Pan Prezydent Łukasz Borowiak.

Barbara Foryńska

Inne posty

Skip to content