Olimpiada Wiedzy o Żywieniu

Dnia 12 października 2023 roku odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Celem olimpiady jest rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką potrzeb pokarmowych człowieka, sposobami ich prawidłowego zaspakajania, wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności oraz roli żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym. Tematem wiodącym XXVIII edycji olimpiady jest „Mięso i przetwory mięsne- technologia i zastosowanie w żywieniu”. W konkursie wzięli udział uczniowie klasy IV hj i V gjp. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu obejmującego wiadomości z technologii gastronomicznej, zasad żywienia i obsługi konsumenta.
Zwycięzcą konkursu został Marcin Cholewiński z klasy V gjp, któremu serdecznie gratulujemy .

Bożena Czerwińska
Ewa Sobczyńska
Paulina Kluczyk
Barbara Perek

Inne posty

Skip to content