Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego

W czwartek odbyło się podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017. Zostało odczytane sprawozdanie, przypomnieliśmy o najważniejszych dokonaniach młodzieży oraz przedstawiliśmy wnioski do dalszej pracy. W obecności dyrektor ZSE p. Ireny Szynkarek, przewodniczący SU omówił funkcjonowanie i rolę społeczności uczniowskiej w szkole i poza jej murami. Jesteśmy dumni z naszych dokonań. Udało się nam wiele zdziałać dzięki wytrwałości , pracy i zaangażowaniu uczniów. W tym miejscu warto wspomnieć m.in. o organizacji Dnia Edukacji Narodowej, II Mistrzostw Siłaczy, „Fabryki świętego Mikołaja” (we współpracy z p. Agnieszką Kozłowską), czy też Drzwi otwartych w ZSE. Braliśmy udział w Dniu Europy na leszczyńskim Rynku i konsultacjach na temat „Kontenerów Kultury” (Urząd Miasta Leszna). W szkole odbył się kiermasz podręczników, Mikołajki, Walentynki i Dzień Kobiet, pomagaliśmy w organizacji jasełek i akcji Unicef.
Serdecznie dziękujemy za ogrom pracy i za to, że możemy na siebie liczyć.

Opiekunki SU:
Magdalena Hoska i Agnieszka Hajndrych

Inne posty

Skip to content