Klub Aktywnych Patriotów

Nasz klub istnieje od dwóch lat, był to spontaniczny ruch młodzieży, której nieobce jest zachowanie godności bycia Polakami. Jesteśmy z tego dumni. Patrioci są potrzebni dla istnienia kraju. Staramy się o zachowanie swojej pięknej, polskiej tradycji. Uważamy, że patriotyzm jest tak samo ważny jak kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. Do najważniejszych zasad jakimi kierujemy się należą:
  • Pomaganie innym w tym pomoc koleżeńska i wolontariat,
  • Znajomość historii,
  • Obchodzenie świąt narodowych,
  • Nie kaleczenie j. polskiego (wolnego od obcych naleciałości i wulgaryzmów),
  • Szacunek dla symboli narodowych,
  • Sumienne wypełnianie obowiązków obywatelskich,
  • Przestrzeganie prawa,
  • Tolerancja, ale nie poddawanie się obcym trendom,
  • Dbałość o stan środowiska naturalnego,
  • Poczucie więzi emocjonalnej i społecznej np. Nasze spotkanie Blisko Polski.

Uważamy, że ojczyzna nie istnieje tylko po to, aby z niej brać , ale też żeby od siebie jej coś dać.

Opiekun: Barbara Foryńska

Skip to content