Światowy Dzień bez Tytoniu 2021

Światowy Dzień bez Tytoniu 2021:
„Zobowiązuję się do rzucenia palenia”

W 2021 roku Światowy Dzień Bez Tytoniu przypada na 31 maja (poniedziałek).

31 maja przypada Światowy Dzień bez Tytoniu w tym roku obchodzony pod hasłem „ Zobowiązuję się do rzucenia palenia”.
Światowy Dzień bez Tytoniu został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1987 roku względu na powszechność nałogu palenia papierosów, rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki.
Corocznie WHO dąży do zwrócenia uwagi społeczeństwa na skutki zdrowotne, społeczne i ekonomiczne palenia papierosów. Ma być zachętą, by nałogowcy, przynajmniej na 24 godziny powstrzymali się od wszystkich form konsumpcji tytoniu. Dotyczy to ludzi na całym świecie. Bo jak wyliczają specjaliści WHO po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób na całym globie.

Rzucenie palenia ma duże i natychmiastowe korzyści zdrowotne (źródło WHO)

Rzucenie palenia przynosi natychmiastowe i długoterminowe korzyści zdrowotne:
– już po 20 minutach rzucenia palenia tętno spada,
– w ciągu 12 godzin poziom tlenku węgla we krwi spada do normy,
– w ciągu 2–12 tygodni poprawia się krążenie i poprawia się czynność płuc,
– w ciągu 1-9 miesięcy kaszel i duszność ustępują,
– w ciągu 5–15 lat ryzyko udaru zmniejsza się do poziomu u osób niepalących,- – w ciągu 10 lat śmiertelność z powodu raka płuc jest o około połowę mniejsza niż wśród palaczy,
– w ciągu 15 lat ryzyko wystąpienia chorób serca jest takie, jak u niepalących.
Uprawa tytoniu wymaga stosowania dużych ilości pestycydów i nawozów, które mogą być toksyczne i zanieczyszczać wodę. Z produkcji tytoniu powstają również ponad 2 miliony odpadów stałych. Wydatki na tytoń mają negatywny wpływ na gospodarkę narodową poprzez zwiększenie kosztów opieki zdrowotnej i zmniejszenie produktywności. Wpływa to na zwiększenie nierówności zdrowotnych wśród ludzi i pogłębienie ubóstwa części społeczeństwa.
W ciągu roku z powodu palenia papierosów umiera 6 milionów ludzi na świecie. Używanie tytoniu stanowi zagrożenie dla każdej osoby, niezależnie od wieku, płci, rasy czy pochodzenia kulturowego. Przynosi chorobę lub śmierć, zubożenie rodzin i gospodarki narodowej.
Każdy człowiek może przyczynić się do trwałego i wolnego od tytoniu świata poprzez zobowiązanie się do niepodejmowania próby palenia tytoniu, czy też zrezygnowania z tego nałogu.

Palenie i używanie tytoniu a COVID-19
Naukowcy są zgodni – zarówno osoby palące papierosy, jak i wapujące (używające papierosów elektronicznych i ich nowatorskich wyrobów), znacznie ciężej przechodzą infekcje koronawirusem. Niektóre badania wskazują na wyższe ryzyko infekcji SARS-CoV-2 u osób palących, ale wszystkie dowodzą ciężkiego przebiegu COVID-19 i większej częstości zgonów z tego powodu u osób palących.
W Polsce codziennie pali tytoń ok. 9 mln osób – 34 proc. mężczyzn (5,2 mln) i 21 proc. kobiet (3,5 mln); 44 proc. Polaków narażonych jest na bierne palenie we własnym domu. Narażenie na dym w miejscu pracy deklaruje 34 proc. Polaków.
Dzisiaj i każdego następnego dnia w Polsce z powodu palenia papierosów umrze około 100 osób.

Pedagodzy szkolni

Inne posty

Skip to content