Zbigniew Mocek dyrektorem szkoły w latach 1990-2003

11

1990 – 2003 – dyrektorem został mgr Zbigniew Mocek
Wicedyrektorzy:
Zastepca Dyrektora Zygmunt Szyszka 1990-1997• Od 1990 – wicedyrektorem został nauczyciel fizyki Zygmunt Szyszka (do 1997 r.)

Zastępca Dyrektora Marzena Kania 1997-1999 • Od 1997 – wicedyrektorem została nauczycielka przedmiotów ekonomicznych Marzena Kania (do 1999 r.)
Elżbieta Borowiak• Od 1993 – kierownikiem szkolenia praktycznego została nauczycielka przedmiotów zawodowych Elżbieta Borowiak (do 2017 r.)
Zastepca Dyrektora Jerzy Jurga• Od 1998 – wicedyrektorem został nauczyciel języka polskiego Jerzy Jurga (do 2003 r.)
Zastępca Dyrektora Barbara Bortel od 1999• Od 1999 – wicedyrektorem została nauczycielka przedmiotów ekonomicznych Barbara Bortel (do 2018  r.)

czerwiec 19911991 rok –  grono nauczycielskie

grono - 1996 rok1996 rok – grono nauczycielskie i sekretarki

W latach 1990-2002 nastąpił znaczący rozwój bazy materialnej szkoły:
• Z drewnianych elementów przywiezionych z Holandii wybudowano pawilon z 2 salkami gimnastycznymi i zapleczem
• Z zaprzyjaźnionej szkoły w Deurne (Holandia) otrzymano wyposażenie jednej pracowni gastronomicznej
• W szkole powstały pracownie informatyczne
• Oddano do użytku dobudowany fragment gmachu szkoły, w którym znalazło się 8 klas, szatnia, winda osobowa
• Przeprowadzono remont auli, podczas którego na scenie odsłonięto miejsce po ołtarzu ( od 1910r. do II wojny światowej obecna aula była szkolną kaplicą ) oraz w oknie nad sceną zamontowano witraż (ufundowany przez absolwenta szkoły Leszka Snelę) wykonany przez profesora Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
21 stycznia 1995r. – w hali Trapez odbył się I Turniej RUN (Rodzice-Uczniowie -Nauczyciele)
18 kwietnia 1998 – w auli szkolnej uroczystość jubileuszu 50-lecia pracy pedagogicznej dr. Stanisława Jędrasia
W latach 1997-2011 biblioteka szkolna organizowała międzyszkolny Turniej Wiedzy o Lesznie dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach w latach dziewięćdziesiątych do 2003 m.in.:

 • uczniowie ZSE pod kierunkiem nauczycielki Anny Dachowskiej odnosili znaczące sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Oto laureaci i finaliści etapu centralnego:
 • 1990 – Rafał Stróżak – laureat
 • 1991 – (5 finalistów) w tym laureaci- Bożena Klupsz, Joanna Noińska, Łukasz Kononowicz, Mariusz Tomiak.                            Zespołowo ZSE zajął I miejsce w Polsce
 • 1992 – Bernadetta Mikołajewicz – finalistka
 • 1993 – (2 finalistów) w tym Jolanta Mazur –laureatka
 • 1994 – Paweł Marszałek, Wiesław Stachowiak – finaliści
 • 1996- (5 finalistów) w tym laureaci – Paweł Marszałek, Sebastian Hojnacki, Dariusz Gawrych,
 • 1997 – Magdalena Boińska, Krzysztof Siniecki- finaliści
 • 1998 – Monika Leciejewska, Tomasz Sokołowski – finaliści
 • 1999 – (2 finalistów) w tym Karol Szymkowiak – laureat
 • 2000 – Artur Woziński – finalista
 • 2001 – Damian Szymkowiak – finalista
 • Ewelina Gościańska, Paweł Marszałek – finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 • Łukasz Weber – laureat Konkursu Mickiewiczowskiego i I Ogólnopolskiego Konkursu „Zrozumieć świat”
 • Krzysztof Ulatowski – III m. w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur” w kategorii szkół technicznych
 • Grzegorz Skrobała – I m. w konkursie j. niemieckiego „Pokaż nam Język” organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu

1997 – w rankingu polskiego oddziału UNESCO opartego o kryterium sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych ZSE zajął 31 miejsce w Polsce ( jedyna szkoła województwa leszczyńskiego i jedna z trzech w Wielkopolsce)
Działalność pozalekcyjna uczniów:

 • Letnie obozy wędrowne
 • Szkolne konkursy: mitologiczny, hotelarski, wiedzy o szkole i patronie
 • Otrzęsiny klas I
 • Wycieczki organizowane przez koło turystyczne „Rajdochody”
 • Rajd Ekonomika
 • Rajdy językowe
 • Przedstawienia teatrzyku lalkowego prowadzonego przez polonistę Grzegorza Urbaniaka
 • Przedstawienia teatru szkolnego pod kierunkiem Jerzego Jurgi i Grzegorza Urbaniaka
 • Przedstawienia teatralne i wystawy o tematyce religijnej: „Piekło czy niebo-wybór należy do ciebie”, „ Prymas w Komańczy”

 

 
 

Inne posty

Skip to content