Informacje

BIBLIOTEKA SZKOLNA CZYNNA JEST

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

OD GODZ. 8:00 DO 15:00


 

PRAWA CZYTELNIKA

Daniel Pennac, francuski pedagog i autor książek przyznaje czytelnikowi 10 niezbywalnych praw:
1. Prawo do nieczytania
2. Prawo do przeskakiwania stron
3. Prawo do nieskończenia książki
4. Prawo do czytania jeszcze raz
5. Prawo do czytania byle czego
6. Prawo do bovaryzmu (choroby przenoszonej przez tekst)
7. Prawo do czytania byle gdzie
8. Prawo do czytania na wyrywki
9. Prawo do czytania na głos
10. Prawo do milczenia 


 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY

Opis bibliograficzny – jest to charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji. Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia. Opis bibliograficzny zasadniczy (rejestracyjny) zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze.
Podstawowe dane pobiera się z głównej strony tytułowej. Jeżeli jest to konieczne do prawidłowej identyfikacji dokumentu czerpie się je również z następujących źródeł (na zasadzie substytutu strony tytułowej) w podanej kolejności:
– z okładki, nagłówka, metryki wydawnictwa
– z innych preliminariów, z obwoluty, z żywej paginy
– z innych części: wstępu, przedmowy, spisu treści, załączników
– spoza opisywanego wydawnictwa.
W uzasadnionych przypadkach opis może być uzupełniony o adnotacje wyjaśniające lub zawartościowe. Skrócony opis wymienia tylko niezbędne elementy, umożliwiające identyfikację dokumentu. Obecnie, opisując poszczególne typy dokumentów, stosuje się odpowiednie arkusze norm.

źródło: wikipedia

Do pobrania: opis-bibliograficzny

Skip to content