1 września, 1937

Day

11

Józef Wędzki Dyrektorem szkoły w latach 1937-1964

W 1937 roku Dyrektorem Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego został mgr Józef Wędzki i funkcję tą...

Przeniesienie szkoły do nowego gmachu w 1937 roku

W 1937 roku Państwową Szkołę Przemysłowo-Handlową przeniesiono do nowo wybudowanego gmachu przy ul. Kurpińskiego 2.
Skip to content