Józef Wędzki Dyrektorem szkoły w latach 1937-1964

11

W 1937 roku Dyrektorem Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego został mgr Józef Wędzki i funkcję tą pełnił do 1964 roku.
• 1939 – gmach szkolny przejęli Niemcy na siedzibę partii hitlerowskiej NSDAP.
• Okupant zniszczył pracownie dydaktyczne, pomoce naukowe oraz spalił 1500 tomów biblioteki szkolnej i dokumentację szkolną.
• W czasach okupacji działała kolejowa drużyna harcerska „Tajna Siódemka”, w większości złożona z uczniów i absolwentów Państwowej Szkoły Przemysłowo-Handlowej i Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego.
• 15 kwietnia 1945 roku rozpoczął się pierwszy po wojnie rok szkolny i trwał do 31 lipca.

Inne posty

Skip to content